Saksliste årsmøte 2023

Saksliste årsmøte 2023

Publisert av Njørd ro- og kajakklubb Njørd den 15.02.23. Oppdatert 22.02.23.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Njørd Ro- Og Kajakklubb 22.02.2023 kl 19:00

Eidsvåg Fabrikker, Kantinen

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2:   Velge dirigent(er)

Sak 3:   Velge protokollfører(e)

Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:   Godkjenne forretningsorden

Sak 6:   Godkjenne innkallingen

Sak 7:   Godkjenne saklisten

Sak 8:   Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9:   Behandle

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning

Sak 9.3 Revisors beretning

Sak 10: Behandle forslag og saker

            Sak 10.1 – styret redegjør for strategi for rekruttering. Med bakgrunn i diskusjon på fjorårets årsmøte; gi en beskrivelse av hvordan styret har jobbet med rekruttering, samt status pr nå. 

            Sak 10.2 – styret redegjør for retningslinjer for laguttak til nasjonale mesterskap. 

            Sak 10.3 – styret redegjør for Njørd sin innstilling til vannsportanlegg som beskrevet i idrettsplan for Bergen kommune.                                                         

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Sak 12: Nybygg, oppussing Njørd Ro- og Kajakklubb

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Styre:

- leder

- nesteleder

- styremedlem[mer] 

- varamedlem[mer]

13.2 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.1 Valgkomité:

- leder 

- medlem[mer]

- varamedlem[er]

 

Ved spørsmål om årsmøtet ta kontakt med Styreleder Kristoffer Ytre-Arne Mjelstad på E-post (kmjelstad@outlook.com) eller tlf: 483 69 055

 

Årsmelding kan leses som vedlegg i dette innlegget. 

Med vennlig hilsen
Styret