Kristoffer Ytre-Arne Mjelstad style=

Kristoffer Ytre-Arne Mjelstad

Leder
Torgeir Toppe style=

Torgeir Toppe

Nestleder
Tor Eirik Homme style=

Tor Eirik Homme

Kasserer (styremedlem)
Bjørn Lars Teige style=

Bjørn Lars Teige

Styremedlem og nøstesjef
Svein Helge style=

Svein Helge

Styremedlem
Haldis Øvreeide style=

Haldis Øvreeide

Styremedlem
Torill Kristin Refsdal Aase style=

Torill Kristin Refsdal Aase

Styremedlem
Øystein Bruserud style=

Øystein Bruserud

Styremedlem og Nøkkelansvarlig
Lasse Lotsberg style=

Lasse Lotsberg

Varamedlem