Kristoffer Ytre-Arne Mjelstad style=

Kristoffer Ytre-Arne Mjelstad

Leder
Torgeir Toppe style=

Torgeir Toppe

Nestleder
Tor Eirik Homme style=

Tor Eirik Homme

Kasserer (styremedlem)
John Elter style=

John Elter

Styremedlem
Bjørn Lars Teige style=

Bjørn Lars Teige

Styremedlem og nøstesjef
Torill Kristin Refsdal Aase style=

Torill Kristin Refsdal Aase

Styremedlem
Øystein Bruserud style=

Øystein Bruserud

Styremedlem og Nøkkelansvarlig
Katrine Lillejord style=

Katrine Lillejord

Varamedlem
Andreas Bjarke Ringheim style=

Andreas Bjarke Ringheim

Varamedlem
Haldis Øvreeide style=

Haldis Øvreeide

Varamedlem