Parkering

Parkering

Publisert av Njørd ro- og kajakklubb Njørd den 01.03.21. Oppdatert 27.03.21.

PARKERING VED KLUBBHUSET  

 Anbefalt parkering: Ved offentlig parkering i Strandveien. 300 meter å gå.

I den kommunale veien til Tømmervågen. Få eventuelt bilen ut i grøften. Alltid fri passasjer for brannbiler!
Ved arrangement åpnes også parkering i bakken, vanligvis avstengt med kjetting. Tirsdagsansvarlig har ansvar for å låse opp. Skilt kommer.

Ved naustet: Helst ikke. Minst mulig kjøring på veien forbi leilighetene til BOB, den biten av vei er også privat. INGEN parkering på gjesteparkeringen. Til naustet ved av- og pålessing.

Hvis du må parkere nær naust: INGEN parkering nedenfor nausthjørnet mot sjøen. Det er snuplass og kajakker skal inn og ut av naust. Oppsiden av naust: Husk at der er kajakker tilhørende medlemmer der inne.

Spesielt i sommersesongen når vi er mange på padlingene, MÅ vi vise hensyn til beboerne i Tømmervågen - og til hverandre.