Kart- og kompass- kurs

Kart- og kompass- kurs

 

Onsdag 20. mars arrangerte Njørd kart- og kompass- kurs for havpadlere.

12 ivrige havpadlere stilte opp for å bli bedre kjent med navigasjon.

Jon Fraczak ledet gruppen stødig i riktig retning, og stø kurs ble holdt hele veien.

3 timer etter oppstart var det fortsatt stort engasjement i gruppen. 

Teste ny kompetanse på vannet blir neste aktivitet.

Stor takk til Jon for kyndig veiledning.