Kristoffer Ytre-Arne Mjelstad style=

Kristoffer Ytre-Arne Mjelstad

Leder
Haldis Øvreeide style=

Haldis Øvreeide

Nestleder
Sølvi style=

Sølvi

Kasserer (styremedlem)
Lasse Lotsberg style=

Lasse Lotsberg

Styremedlem Varamedlem
Lise style=

Lise

Styremedlem og nøstesjef
Torill Kristin Refsdal Aase style=

Torill Kristin Refsdal Aase

Styremedlem
Øystein Bruserud style=

Øystein Bruserud

Styremedlem og Nøkkelansvarlig
Svein style=

Svein

Varamedlem