Gjelder all padling fra nøstet og på fellesturer

1. Våttkort fra NPF er obligatorisk for all havpadling i Njørds regi.

2. All padling skal foregå med flytevest og fløyte.

3. Bruk klær som er godt synlig for andre båter, refleks på åre og vest er gunstig. Husk at vi er myke trafikanter på sjøen; padle deretter. En sekk med tørre klær bør medbringes.

Padling på vinteren og i mørke

4. Ved padling etter mørkets frembrudd skal kajakken ha lys, padleren bør også ha lys på vesten.

5. For padling i tiden 1. oktober–1. april må man ta spesielt hensyn til temperaturen.
Tørrdrakt er å foretrekke, alternativt neopren med padlejakke

6. Man bør alltid padle minst to stykker sammen.

7. Padling om vinteren skal foregå så nær land som mulig.


 

Klubbåter og utstyr


9.Klubbåtene skal behandles varsomt og skal kun brukes fra nøstet i Tømmervågen.

10.Kun betalende medlemmer med NPF`s våttkort kan låne båt.

11.Det skal noteres i loggen hvilken båt en har lånt. (nr på båten.)

12.Ved kurs i klubb regi har kursdeltagere førsterett, ellers gjelder “førstemann til møllen.”

13.Båter og utstyr skal skylles i ferskvann etter bruk.

14.Det er ikke lov å ta med klubbåter vekk fra nøstet uten tillatelse fra styret.


Fellesturer15.På felles turer er det turleder som bestemmer.

16.Det er ikke lov å forlate gruppen uten egen avtale.

17.Gi beskjed til turleder hvis du føler deg utrygg eller blir sliten.

18.Tenk miljø; vi fyller opp biler og kjører sammen.