Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Til medlemmene i Njørd Ro- og Kajakklubb

06.03.2024, Eidsvåg fabrikker, Eidsvågbakken 1

Innkalling til årsmøte i Njørd Ro- og Kajakklubb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Njørd Ro- og Kajakklubb

Årsmøtet avholdes 06.03.2024 kl18. Kantinen, Eidsvåg fabrikker. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 21.02.2024 til kmjelstad@outlook.com Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Njørds hjemmeside, ved E-post distribusjon og delt på klubbens Facebookside.

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Njørd Ro- og Kajakklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Styreleder Kristoffer Ytre-Arne Mjelstad kontaktes på telefon 483 69 055, eller E-post: kmjelstad@outlook.com


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret